Skip to main content

Oplossingsgericht werken


Anders kijken, denken en communiceren

Oplossingsgericht werken richt zich vooral op het onderzoeken van wensen. Wat zou je graag willen, en wat zou er anders zijn als dat lukt? De term oplossingsgericht werken veronderstelt dat je steeds dingen aan het oplossen bent maar het gaat er meer om dat je je focus richt op wensen en mogelijkheden en op het versterken van dat wat werkt. Het is een effectieve, positieve en weerstand omzeilende manier van begeleiden. 
Door te luisteren; te ordenen en vragen te stellen schep je een context waarin de ander zichzelf verder kan ontwikkelen. Dat doe je door de ander te activeren in plaats van het over te nemen en/of adviezen te geven. In de trainingen oplossingsgericht werken krijg je hier concrete handvatten voor. 

Oplossingsgericht werken - Van probleem naar wens

groepoverlegProblemen hebben de neiging om je denken en handelen te sturen. De aandacht gaat naar het oplossen – of bestrijden van het probleem. Met oplossingsgericht communiceren laat je het probleem even los en richt je de aandacht op het gewenste resultaat. Wat wil je in plaats van het probleem? Stel dat dat er zou zijn? Wat is er dan anders? en welk verschil zou dat maken? Zijn er al momenten waarop dat een beetje zo is? De grootste kans op toekomstig succes ligt in het onderzoeken en versterken van succesvol gedrag in het verleden. Samen onderzoeken van dat wat al werkt en /of heeft gewerkt heeft vaak tot gevolg dat de ander dit beter in kan zetten en meer in staat is om verdere stappen te zetten. (Succes groeit op succes)

Erkennen

Oplossingsgericht werken wil niet zeggen dat je geen oog hebt voor problemen. Iemand kan vaak pas werken aan verandering wanneer hij zich gehoord voelt en begrepen, of wanneer basale problemen eerst zijn opgelost. Voor jou als professional betekent dat heel goed luisteren naar het verhaal van de ander en erkennen dat veranderen soms moeilijker is dan het lijkt, bijvoorbeeld omdat er veel problemen tegelijk spelen of omdat er sprake is van een beperking of van omstandigheden waar de ander weinig invloed op heeft. 

Spiegelen

In begeleidingscontacten houd je de ander steeds een spiegel voor. Door te spiegelen richt je ergens de aandacht op en versterk je dat. Belangrijk dus om je af te vragen wat je wil spiegelen. Wat wil je dat de ander in die spiegel ziet? Door oplossingsgericht te werken richt je waar dat kan de aandacht op wat lukt en wat werkt. Daarmee stimuleer je de ander om dat meer te doen en maak je hem sterker om ook te kunnen omgaan met dat wat (nog) niet goed gaat. Op die manier help je de ander om zichzelf te helpen en hoef jij geen adviezen of oplossingen te geven.

Aansluiten

zorgverlenerAlles wat iemand wil veranderen doet hij al een beetje, maar dat beetje voelt vaak niet als goed genoeg en de aandacht gaat al gauw naar wat nog moet in plaats van naar wat er al is. Door aan te sluiten bij de ideeën en mogelijkheden van de ander hoef je de kar niet te trekken maar sluit je aan bij de beweging die er al is. De ander leidt en jij helpt, door in te zoomen op de juiste veranderingen, die te herkennen en te versterken. Door extra aandacht te besteden aan wat goed gaat en dit, waar mogelijk meer uit te bouwen wordt aan een solide basis gewerkt van waaruit doelen gerealiseerd kunnen worden. 

Je ziet mensen groeien

Prettig voor de andere kant van de tafel, maar zeker voor jezelf. Omdat je mensen beter kunt begeleiden, heb je zelf meer voldoening van je werk. Je ziet zelf ook hun resultaat. Dat geeft energie en je ziet mensen groeien. 

Bekijk voor meer informatie ons trainingsaanbod in oplossingsgericht werken of bel of mail gerust als je wilt overleggen wat het beste bij jouw situatie zou passen.