Skip to main content

Incompany trainingen oplossingsgericht werken


Tijdens deze trainingen leren je medewerkers om effectief en weerstandomzeilend te coachen. Daarbij gaat het erom dat ze de juiste vragen op het juiste moment weten te stellen. 

Incompanytrainingen worden op maat gemaakt voor uw organisatie. Dit kan variëren van een kennismaking met oplossingsgericht werken tot een basistraining en zelfs een compleet implementatietraject. Verder verzorgen we ook intervisietrajecten en/of train-de-trainermodules en themadagen over oplossingsgericht werken met speciale doelgroepen.

 

 

 • 2-3 daagse training

  Deze training geeft een stevige basis in oplossingsgericht werken. 

  Je leert te focussen op wensen en mogelijkheden van degene die je begeleidt en de juiste vragen op het juiste moment te stellen.

  Twee dagen achter elkaar zodat je echt de diepte in kunt. Daarna optioneel nog een derde dag. Deze valt ongeveer vier weken later en omvat ook een huiswerkopdracht die je in de tussentijd in jouw dagelijks werk uitvoert. Tijdens de derde dag wordt niet alleen ingegaan op eigen ervaringen maar zoomen we ook nog in op speciale technieken en gaan we oefenen met een trainingsacteur. Zo kun je echt de puntjes op de i zetten. Bedoeld voor iedereen die mensen begeleidt.

  Medewerkers die zich in oplossingsgericht werken hebben geschoold ervaren meer plezier in werken en samenwerken en geven aan dat zij effectiever worden in het realiseren van hun doelstellingen. 

   

  Wat kun je verwachten?

  • Principes en uitgangspunten van het oplossingsgerichte model
  • Problemen, wat zijn dat eigenlijk? ( over het verschil tussen problemen en beperkingen)
  • Je vindt wat je zoekt ( over labelen, her-kaderen en selectieve waarneming)
  • Wat wil je allemaal weten? ( over probleemgerichte en oplossingsgerichte vragen)
  • Vragenstellen als interventie
  • Werken met 5 basisvragen
  • "Leading from one step behind"
  • Beginnen vanuit de toekomst ( wondervragen, stel-dat-vragen en andere toekomstprojecties)
  • Eerst het wat en dan het hoe ( over blijven doorvragen, achteroverzitten en meedromen)
  • De kunst van het aansluiten
  • Differentiëren ( uitzonderings- en schaalvragen)
  • Complimenteren als basisinterventie Het benutten van de juiste veranderingen
  • Werken vanuit wat goed gaat
  • Wat wil de cliënt van mij? ( over mandaat en werkrelatie)
  • Weerstand als informatie
  • Coping en resources
  • Wat zijn werkbare doelen?
  • Evaluatie van resultaten
  • Werken met tussentijdse opdrachten
  • Bespreken van de gemaakte opdrachten.
  • Wat heeft er gewerkt?
  • Oefenen met casussen
  • Werken met drie kolommen: Inventariseren; prioriteren en verder bouwen op wat goed gaat.
  • Oefenen met een trainingsacteur: De puntjes op de i
  • Evt: Oplossingsgerichte intervisie een eenvoudig model
  • Evaluatie

  Kosten incompany

  € 1300,- per groep per trainingsdag ( 6-14 deelnemers) inclusief trainingsmateriaal en reistijd ( max. 1 uur enkele reis). Een dagdeel werken met een trainingsacteur kost €400,- extra. De Uitzondering is vrijgesteld van btw

  Accreditatie

  De cursus oplossingsgericht werken 3 dagen

  • SKJ geregistreerden: 25 punten 
  • Registerplein: 24 punten 
  • Landelijke vereniging Poh-ggz: 21 punten

  Andere accreditaties kunnen op verzoek verzorgd worden

  De cursus oplossingsgericht werken 2 dagen
  17 punten voor SKJ geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

 • Verdieping oplossingsgericht werken

  Deze bijeenkomsten kunnen georganiseerd worden op basis van de volgende onderwerpen:

  • Opfrissen
  • Onderzoeken wat heeft gewerkt
  • Oefenen met- en bespreken van lastige situaties
  • Toepassing in overlegvormen en verslaglegging
  • Bewustwording: Hoe oplossingsgericht ben ik zelf?

  Opfrissen:

  Hoe zat het ook al weer? Doen we het nog zoals we het hadden geleerd? Wat willen we nog herhalen; bijleren of opfrissen? Gedacht kan worden aan het (weer) oefenen van bepaalde gesprekstechniekenen/of werken met verschillende klanttypes. Ook kan er geoefend worden met enkele nieuwe technieken.

  Onderzoeken wat heeft gewerkt

  Oplossingsgericht werken is vooral: zicht krijgen op- en doen wat werkt, dus: Wat heeft er in de praktijk gewerkt als het gaat om : focusbepaling; oplossingsgericht zijn en denken en het toepassen van technieken? Het gaat hierbij niet alleen om uitwisselen maar om zorgvuldig onderzoeken bij elkaar welke houdingsaspecten en welke interventies toegepast zijn en met welk effect.

  Oefenen met- en bespreken van lastige situaties

  In welke praktijksituaties gaat oplossingsgericht werken niet vanzelf: Wat zijn lastige situaties? Maar ook: Hoe maak ik een duidelijk onderscheid in wat veranderbaar is en wat niet?

  Toepassing in overlegvormen en verslaglegging

  Hoe oplossingsgericht zijn we naar en met elkaar?

  Hoe kunnen we het oplossingsgericht denken en werken (nog) meer integreren in onze overleggen; intervisie en casusbesprekingen en in onze verslaglegging?

  Op verzoek kunnen intervisiebijeenkomsten- of casuïstiekbesprekingen bijgewoond en/of begeleid worden.

  Hoe oplossingsgericht ben ik zelf?

  De oplossingsgerichte benadering wordt vooral toegepast in het begeleiden van anderen. Oplossingsgericht werken je eigen maken betekent dat je het ook in je eigen handelen en denken integreert. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Wanneer vind ik dat ik mijn werk goed doe?
  • Doe ik waar ik goed in ben? En hoeveel aandacht besteed ik daaraan?
  • Hoeveel invloed heb ik op de dingen die me bezighouden? En wat betekent dat voor mijn energie?
  • Wat kan ik doen in plaats van steeds dingen willen oplossen?
  • Denk ik vooral over mogelijkheden of over moeilijkheden?
  • Heb ik voldoende aandacht voor wat er goed gaat?
  • Wat zijn voor mij helpende gedachten en aannames?
  • Wat zou er gebeuren als ik minder hard zou werken?

  Werkwijze: Tijdens deze bijeenkomsten zal theorie steeds afgewisseld worden met oefeningen en beeldmateriaal. Ook is er ruim aandacht voor vragen en/of discussie en kunnen er situaties uit de praktijk worden ingebracht. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het geven van constructieve en opbouwende feedback.

  Optioneel: Technieken en casuïstiek kunnen op een speciaal daarvoor gepland dagdeel worden geoefend met een professionele trainingsacteur. Dit geeft de mogelijkheid om op een veilige en ontspannen manier (delen van) gesprekken te oefenen. Deelnemers aan deze bijeenkomsten ervaren dit als heel nuttig en plezierig.

  De bijeenkomsten zijn zowel live als online te organiseren. Ook zijn combinaties mogelijk. Alle bijeenkomsten zijn SKJ geaccrediteerd. Andere accreditaties kunnen op verzoek aangevraagd worden

 • 1 daagse training

  Het programma  voor deze dag bestaat uit het kennismaken met het oplossingsgerichte model en de houdingsaspecten van de professional. Door de dag heen wordt er geoefend met ingebracht casusmateriaal.

  Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:

  • Principes en uitgangspunten van het oplossingsgerichte model.
  • Probleem of beperking? wat betekent dat voor je werkwijze?
  • 5 basisvragen voor een oplossingsgericht gesprek.
  • Leading from one step behind.
  • Beginnen vanuit de toekomst ( wondervragen; stel-datvragen en andere toekomstprojecties).
  • Eerst het wat en dan het hoe (ordenen en doorvragen).
  • Differentiëren ( schaal- en uitzonderingsvragen).
  • Wat is mijn mandaat? (4 verschillende klanttypes)

  Kosten

  € 1300,- per dag inclusief trainingsmateriaal en reistijd ( max. 1 uur enkele reis). Een dagdeel werken met een trainingsacteur kost €400,- extra. De Uitzondering is vrijgesteld van btw

  Accreditatie

  De cursus oplossingsgericht werken in 1 dag 
  8,5 punten voor SKJ geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

 • Opfrisdag

  Hoe zat het ook al weer? Doen we het nog zoals we het hadden geleerd? Wat willen we nog herhalen; bijleren of opfrissen?

  In deze dag ligt het accent niet op het aanleren van nieuwe technieken maar op uitwisseling en verdieping van wat men in een eerdere training heeft geleerd en in de tussentijd heeft toegepast. Dit geeft vaak weer een nieuwe stimulans om verder te gaan met het werken vanuit dit model. Ook wordt stilgestaan bij vragen en is er de mogelijkheid om te werken met “lastige” situaties.

  Deze dag wordt incompany gegeven en kan dus volledig op maat worden gemaakt.

  Doelgroep: Iedereen die al eens een opleiding in oplossingsgericht werken heeft gehad. Dat hoeft niet bij mij te zijn geweest.

  Kosten

  € 1300,- inclusief trainingsmateriaal en reistijd ( max. 1 uur enkele reis). Een dagdeel werken met een trainingsacteur kost €400,- extra.. De Uitzondering is vrijgesteld van btw

 • Oplossingsgericht samenwerken

  Ook in deze cursus worden in twee dagen de basisprincipes van het oplossingsgericht werken uitgelegd en wordt er met elkaar geoefend in het toepassen ervan als team in de werksituatie. Als TEAM ( Together Each Achieves More) leer je om haalbare en positieve doelen te stellen en hier stapsgewijs aan te werken. Je leert gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en de werkzame bestanddelen van je team, met als gevolg een efficiëntere werkwijze en een prettigere samenwerking.

  Doelgroep: Startende teams en/of teams die beter willen samenwerken, maar ook teams die stagneren.


  Deze training heeft tot doel dat:

  • Je als team haalbare en positieve doelen stelt;
  • Je uitvindt wat voor jullie team al werkt en hoe daar (nog meer) gebruik van gemaakt kan worden;
  • De onderlinge afstemming verbetert;
  • Er meer waardering, begrip en respect ontstaat voor elkaar;
  • Er op een constructieve wijze feedback aan elkaar gegeven wordt.
  • De samenwerking  effectiever en plezieriger wordt;
  • Er een gemeenschappelijke taal ontstaat.

  Omdat elk team anders is zal de invulling van deze dag altijd op maat worden ontworpen. Ik doe dit vanuit een ruime ervaring als (team)coach en trainer.

  Duur: 2-4 dagdelen eventueel gevolgd door een aantal begeleide teamoverleggen.