Referenties

Stichting Wijkteams Amersfoort

Jack Weerdmeester heeft alle (ongeveer 120) wijkteammedewerkers van de Stichting Wijkteams Amersfoort (SWA) getraind in het stellen en formuleren van doelen met cliënten. Hiermee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van onze plannen van aanpak.

In goed overleg met de SWA heeft Jack de training op maat samengesteld. Jack brengt zelf praktijkervaring mee en kan hierdoor goed aansluiten bij de vraag en behoefte van wijkteammedewerkers (én potentiele hulpvragers). Tijdens de trainingen wordt geoefend aan de hand van situaties uit de dagelijkse praktijk.

Medewerkers worden voorzien van ondersteunend materiaal t.b.v. het stellen van doelen bij en met cliënten.

Jack is gewoon om na een training deelnemers te verzoeken een vragenlijst ter evaluatie in te vullen. Hierdoor weten we wat er geleerd is, waar nog een leerbehoefte ligt voor het vervolg en dat deelnemers over het algemeen heel tevreden zijn over de training.

Tineke Bos | Teamleider | Wijkteam Kruiskamp Koppel Binnenstad |

wijkteamamersfoort logo