Referenties

Siza

Binnen Siza, een organisatie die mensen met een handicap ondersteunt in het behouden of vergroten van hun zelfredzaamheid op diverse levensdomeinen, heeft Jack Weerdmeester met enige regelmaat en naar volle tevredenheid van zowel het management als de diverse deelnemers diverse trainingen verzorgd in het kader van Oplossingsgericht Werken (Oplossingsgerichte Communicatie).

Bij Siza is Jack gestart met het trainen van leidinggevenden (teamleiders en management) gekoppeld aan gedragswetenschappers (Psychologen / orthopedagogen).

Daarna zijn alle Ambulant Ondersteuners (medewerkers op HBO niveau) van Siza getraind. Vervolgens heeft Jack medewerkers/begeleiders en assistent-begeleiders (opleidingsniveau 3 en 4) binnen 24-uurs voorzieningen van Siza getraind.

Jack heeft de mogelijkheid en de kwaliteit om zowel individuele training/coaching als de training aan grote aantallen (100+) adequaat te trainen. Binnen Siza heeft Jack ruim 300 medewerkers getraind.

De deelnemers aan de training zijn positief zowel over de inhoud, de werkvorm als de intensiteit van de trainingen. Deze informatie ontvangt de opdrachtgever steeds na afloop van de training; Jack vraagt de deelnemers een evaluatieformulier in te vullen. De uitslagen daarvan worden gedeeld met de opdrachtgever.

Jack kan putten uit een rijke praktijkervaring en is derhalve in staat om op diverse niveaus aan te sluiten bij de “dagelijkse arbeidsrealiteit” van de cursisten. Inzoomen op zeer specifieke praktijkvragen bijvoorbeeld heeft Jack vorm gegeven in speciaal daarvoor ontwikkelde “thematrainingen”

Ervaren als zeer prettig en leerzaam, zijn de “praktijksituaties om te oefenen”, deze weet Jack ter plekke te creëren zodat men daar ook direct gezamenlijk mee aan de slag kan.

De trainingen worden door Jack op maat gemaakt, afgestemd met de opdrachtgever en afhankelijk van de vraag. De cursisten krijgen passend “vooraf huiswerk”, documentatiemateriaal en literatuurtips ter verdieping mee. Dit houdt in, dat medewerkers al actief en betrokken zijn in de aanloop naar de eerste trainingsdag.

Kortom: training op maat (in kwaliteit en kwantiteit) op een passende wijze gerealiseerd tegen een zeer reële prijs.

Han van Burken
Manager Siza, Ondersteuning voor mensen met een beperking