Referenties

Pactum

Dhr. J. Weerdmeester heeft de afgelopen jaren naar volle tevredenheid diverse trainingen verzorgd binnen Pactum Jeugd- en opvoedhulp. Het betreft verschillende trainingen o.a. Oplossingsgericht werken, Signs of Safety en het Vlaggensysteem (Movisie). Deze trainingen zijn soms voor een kleine groep in een bepaalde afdeling of locatie uitgevoerd maar bijvoorbeeld Signs of Safety is door dhr. Weerdmeester gegeven aan alle pedagogisch -en ambulant werkers evenals aan de gedragswetenschappers en leidinggevenden binnen onze organisatie Dit betreft een groep van meer dan 300 medewerkers.

Dhr. Weerdmeester heeft de prettige gewoonte om na een training medewerkers te verzoeken een vragenlijst ter evaluatie in te vullen. Hierdoor weten we dat de deelnemers van de training over het algemeen heel tevreden zijn over de uitgevoerde trainingen. Dhr. Weerdmeester heeft ervaring uit de praktijk en kan hierdoor aansluiten bij de realiteit van alledag en zijn de trainingen toepasbaar voor een grote groep mensen. Tijdens de trainingen wordt ingegaan op praktijksituaties en worden er situaties gecreëerd om (met elkaar) te oefenen.

De trainingen worden door hem op maat gemaakt, afhankelijk van de vraag en in goed overleg met de opdrachtgever. Medewerkers krijgen documentatiemateriaal mee en literatuurtips ter verdieping.

Chantal Fijen
Regiomanager Pactum jeugd-en opvoedhulp