Over ons

Jack Weerdmeester

Trainer / Oprichter De Uitzondering

In mijn trainingen leer ik mensen om effectief en weerstandomzeilend te coachen. De essentie van coachen is volgens mij dat je de ander stimuleert en ondersteunt om vanuit eigen kracht te bewegen in de richting van een gewenste situatie. Daarbij gaat het er om dat je de juiste vragen op het juiste moment weet te stellen. Dat vraagt veel oefening, maar vooral: weten wat je met je vragen wil bereiken.

Na de pedagogische academie heb ik de Voortgezette Opleiding "Opleiden en Deskundigheidsbevordering" afgerond, gevolgd door 2 mastercourses en vele workshops in korte oplossingsgerichte therapie. Ik heb daarbij het geluk gehad om les te mogen krijgen van mensen als: Insoo Kim- Berg en Steve de Shazer ( grondleggers van het oplossingsgerichte model) maar ook: Ben Furman ( Kids skills); Andrew Turnell ( Signs of Safety) ; Yvonne Dolan en Betty Erickson en niet te vergeten de mensen uit de "Brugse groep" : Luc isebaert; Myriam Le Fevere de Ten Hove en louis Cauffman. Mensen die me stuk voor stuk op een geheel eigen wijze geïnspireerd hebben.

De oplossingsgerichte benadering is in de loop der jaren iets geworden wat ook in mijn persoonlijk leven doorspeelt in mijn denken en communiceren en wat de basis is van waaruit ik met problemen en/of uitdagingen omga. Ik train mensen dan ook niet zozeer in een methodiek, maar meer in een denkwijze en een basishouding.

square linkedin 512