Verdieping oplossingsgericht werken

Deze bijeenkomsten kunnen georganiseerd worden op basis van de volgende onderwerpen:

 • Opfrissen
 • Onderzoeken wat heeft gewerkt
 • Oefenen met- en bespreken van lastige situaties
 • Toepassing in overlegvormen en verslaglegging
 • Bewustwording: Hoe oplossingsgericht ben ik zelf?

Opfrissen:

Hoe zat het ook al weer? Doen we het nog zoals we het hadden geleerd? Wat willen we nog herhalen; bijleren of opfrissen? Gedacht kan worden aan het (weer) oefenen van bepaalde gesprekstechniekenen/of werken met verschillende klanttypes. Ook kan er geoefend worden met enkele nieuwe technieken.

Onderzoeken wat heeft gewerkt

Oplossingsgericht werken is vooral: zicht krijgen op- en doen wat werkt, dus: Wat heeft er in de praktijk gewerkt als het gaat om : focusbepaling; oplossingsgericht zijn en denken en het toepassen van technieken? Het gaat hierbij niet alleen om uitwisselen maar om zorgvuldig onderzoeken bij elkaar welke houdingsaspecten en welke interventies toegepast zijn en met welk effect.

Oefenen met- en bespreken van lastige situaties

In welke praktijksituaties gaat oplossingsgericht werken niet vanzelf: Wat zijn lastige situaties? Maar ook: Hoe maak ik een duidelijk onderscheid in wat veranderbaar is en wat niet?

Toepassing in overlegvormen en verslaglegging

Hoe oplossingsgericht zijn we naar en met elkaar?

Hoe kunnen we het oplossingsgericht denken en werken (nog) meer integreren in onze overleggen; intervisie en casusbesprekingen en in onze verslaglegging?

Op verzoek kunnen intervisiebijeenkomsten- of casuïstiekbesprekingen bijgewoond en/of begeleid worden.

Hoe oplossingsgericht ben ik zelf?

De oplossingsgerichte benadering wordt vooral toegepast in het begeleiden van anderen. Oplossingsgericht werken je eigen maken betekent dat je het ook in je eigen handelen en denken integreert. Daarbij gaat het om vragen als:

 

 • Wanneer vind ik dat ik mijn werk goed doe?
 • Doe ik waar ik goed in ben? En hoeveel aandacht besteed ik daaraan?
 • Hoeveel invloed heb ik op de dingen die me bezighouden? En wat betekent dat voor mijn energie?
 • Wat kan ik doen in plaats van steeds dingen willen oplossen?
 • Denk ik vooral over mogelijkheden of over moeilijkheden?
 • Heb ik voldoende aandacht voor wat er goed gaat?
 • Wat zijn voor mij helpende gedachten en aannames?
 • Wat zou er gebeuren als ik minder hard zou werken?

Werkwijze: Tijdens deze bijeenkomsten zal theorie steeds afgewisseld worden met oefeningen en beeldmateriaal. Ook is er ruim aandacht voor vragen en/of discussie en kunnen er situaties uit de praktijk worden ingebracht. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het geven van constructieve en opbouwende feedback.

Optioneel: Technieken en casuïstiek kunnen op een speciaal daarvoor gepland dagdeel worden geoefend met een professionele trainingsacteur. Dit geeft de mogelijkheid om op een veilige en ontspannen manier (delen van) gesprekken te oefenen. Deelnemers aan deze bijeenkomsten ervaren dit als heel nuttig en plezierig.

De bijeenkomsten zijn zowel live als online te organiseren. Ook zijn combinaties mogelijk. Alle bijeenkomsten zijn SKJ geaccrediteerd. Andere accreditaties kunnen op verzoek aangevraagd worden