Oplossingsgericht werken 1 dag

In deze bijeenkomst maak je kennis met het oplossingsgerichte model en doe je d.m.v. een paar eenvoudige oefeningen ervaring op met het toepassen ervan. Het ochtend programma bestaat uit het kennismaken met het oplossingsgerichte model en de houdingsaspecten van de professional. De middag bestaat uit oefenen met ingebracht casusmateriaal. Ook is het een mogelijkheid om dit deel van de dag te oefenen met een trainingsacteur.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:

  • Principes en uitgangspunten van het oplossingsgerichte model.
  • Problemen, wat zijn dat eigenlijk?.
  • 5 basisvragen voor een oplossingsgericht gesprek.
  • Leading from one step behind.
  • Beginnen vanuit de toekomst ( wondervragen; stel-datvragen en andere toekomstprojecties).
  • Eerst het wat en dan het hoe (ordenen en doorvragen).
  • Differentiëren ( schaal- en uitzonderingsvragen).
  • Werken vanuit wat er al is.
  • Wat wil de cliënt van mij? ( mandaat en werkrelatie)

 

Duur: 1 dag