Oplossingsgericht samenwerken

Ook in deze cursus worden in twee dagen de basisprincipes van het oplossingsgericht werken uitgelegd en wordt er met elkaar geoefend in het toepassen ervan als team in de werksituatie. Als TEAM ( Together Each Achieves More) leer je om haalbare en positieve doelen te stellen en hier stapsgewijs aan te werken. Je leert gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en de werkzame bestanddelen van je team, met als gevolg een efficiëntere werkwijze en een prettigere samenwerking.

Doelgroep: Startende teams en/of teams die beter willen samenwerken, maar ook teams die stagneren.


Deze training heeft tot doel dat:

  • Je als team haalbare en positieve doelen stelt;
  • Je uitvindt wat voor jullie team al werkt en hoe daar (nog meer) gebruik van gemaakt kan worden;
  • De onderlinge afstemming verbetert;
  • Er meer waardering, begrip en respect ontstaat voor elkaar;
  • Er op een constructieve wijze feedback aan elkaar gegeven wordt.
  • De samenwerking  effectiever en plezieriger wordt;
  • Er een gemeenschappelijke taal ontstaat.

Omdat elk team anders is zal de invulling van deze dag altijd op maat worden ontworpen. Ik doe dit vanuit een ruime ervaring als (team)coach en trainer.

Duur: 2-4 dagdelen eventueel gevolgd door een aantal begeleide teamoverleggen.