Kort ambulant

De ambulant werker van nu is een generalist en moet van veel markten thuis zijn!

Deze cursus biedt in 4 dagdelen een complete gereedschapskoffer vol interventies bij het werken in gezinnen.

Doelgroep: (beginnende) ambulant hulpverleners ( mbo/hbo)

Accreditatie: Deelname aan de cursus levert 16 registerpunten op voor het opleidingstraject voor SKJ geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

Deze training is een combinatie van oplossingsgericht werken en competentiegericht werken en vormt een belangrijke basis voor (beginnende) ambulant werkers. Een training vanuit- en gericht op de praktijk.

Onderwerpen dag 1:

 • Luisteren en ordenen
 • Problemen vertalen naar wensen
 • Onderzoeken wat werkt
 • Het stellen van prioriteiten
 • Van Grote doelen naar werkpunten en acties
 • De kunst van het vragenstellen
 • 5 elementen van motivatie
 • Verschillende mandaten
 • Doe- en observatieopdrachten
 • Onhaalbare doelen?
 • Werken met experimenten


Onderwerpen dag 2:

 • Versterken van het zelfbeeld van ouders en kinderen
 • Gespreksvaardigheden
 • Vaardigheden voor ouders om het gedrag van hun kinderen te beïnvloeden
 • Werken met gedragskaarten
 • Technieken om gedachten en gevoelens te beïnvloeden
 • Het in kaart brengen en activeren van het sociaal netwerk

 

Duur: 4 dagdelen